UZDATNIANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Zanieczyszczenia wchodzące w skład sprężone powietrza w różnych gałęziach przemysłu mają kluczowe znaczenie. Zmniejszając objętość powietrza poprzez kompresję powodujemy, iż zwiększa nam się ilość zanieczyszczeń w danej objętości powietrza. Czyli kurz, woda, olej występujący w powietrzu itp. cząsteczki będące w powietrzu atmosferycznym są skumulowane np. w zbiorniku sprężonego powietrza. W wielu gałęziach przemysłu gdy takie nie oczyszczone powietrze trafi do maszyn bądź procesu technologicznego to powoduje awarie.

Eliminacja zanieczyszczeń, dla osiągnięcia określonej klasy czystości powietrza, może być usprawniona dzięki zastosowaniu poniższych urządzeń.

Close Menu